Our applications are cookies addicted and this is a reason why we are using cookies. I like cookies, I agree  More information
calendar
Hradec Králové, Tereziánský Dvůr, Jana Koziny 336
calendar
14:00 2.3.2017
20:45 2.3.2017
calendar
Registration ends at
start of event.

Konference Hradec Králové 2.3.2017 - už za 3 dny!!


POZVÁNKA NA ODBORNOU KONFERENCI PRO FARMACEUTICKÉ ASISTENTY A LÉKÁRNÍKY

Konference pořádaná vydavatelem časopisu PHARMA NEWS

Hotel Tereziánský Dvůr, Jana Koziny 336

AKCE PRO VÁS: VSTUP ZDARMA

Konference je akreditována:

Lékárníci: 10 bodů

FA:              4 kredity

Novinky v programu

Nově spolupracujeme se členem představenstva České lékárnické komory PharmDr. Alešem Novosádem, odborným konzultantem ČLnK, který se bude aktivně účastnit všech našich konferencí.

Tématem přednášek bude nejen legislativa, ale i informace z lékárenské praxe.

Další velmi přínosná odborná témata zajistí organizace  Sekce farmaceutických asistentů - ČAS.


PROGRAM:

ČTVRTEK   2. 3. 2017

13.30 – 14.00 – příjezd, prezence

14.00 – 14.45 – odborná přednáška: PharmDr. Aleš Novosád, Role lékárníka na sekretariátu ČLnK, Novinky a 

                       chystané změny v oboru farmacie

14.45 – 15.00 – firemní přednášky

15.00 – 16.00 – prohlídka firemních expozic

16.00 – 16.45 – odborná přednáška MUDr. Daniel Leško, Gynekologicko-porodnická klinika,

                       Obnova a léčba vaginální mikroflóry

16.45 – 17.35 – firemní přednášky

17.35 – 18.00 – občerstvení, prohlídka firemních expozic

18.00 – 18.45 – odborná přednáška: Martina Šopíková, Farmakologistika - cesta k efektivitě

18.45 – 18.55 – firemní přednášky

18.55 – 19.40 – odborná přednáška: Ing.Helena Sasová, Celiakie

19.40 – 20.00 – firemní přednášky

20.00 – 20.45 – odborná přednáška: Matěj Hříbal, zdravotnický záchranář, První pomoc v lékárnách

                         

Po dobu konání konference bude probíhat pleťové poradenství a líčení zdarma od firmy Mary Kay.

Během celého dne je pro vás připravena káva zdarma. Ostatní výdaje po celou dobu akce hradí

pořadatel – Pharma News.